Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế

Giới thiệu chung

Đại học Huế là một trong những đại học lớn nhất ở Việt nam được thành lập năm 1957. Sau quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu, Đại học Huế đã trở thành một đại học đa ngành có uy tín. Những chương trình giảng dạy và nghiên cứu của Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nhân lực ở Miền trung - Tây nguyên và cả nước.

Trung tâm Học liệu - Đại học Huế không chỉ là nơi lưu giữ thông tin, tư liệu mà còn là nơi giao tiếp, xây dựng, kết nối và trao đổi thông tin, hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, phục vụ nghiên cứu và học tập. Lĩnh vực hợp tác quốc tế của Trung tâm không ngừng nỗ lực vì mục tiêu trên.

Trung tâm Học liệu thông qua các nối quan hệ đối ngoại trong nước hoặc quốc tế nỗ lực khai thác các nguồn tài liệu học thuật bổ ích giới thiệu đến bạn đọc. Ngoài ra, bạn bè quốc tế có thể tìm thấy tại Trung tâm các khóa bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn về học tiếng Việt, đồng thời tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Trung tâm học liệu luôn sẵn sàng là cầu nối, là thành viên của các chương trình nghiên cứu và các dự án hợp tác. Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất hoan nghênh các cuộc viếng thăm, trao đổi kinh nghiệm, khảo sát tiềm năng của các đơn vị, tổ chức quốc tế đối với Trung tâm chúng tôi.